abd lkader, abd rahmen, & abd lkarim, moumen. (2023). تقييم مؤشرات أداء البنوك الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية . Finance and Business Economies Review, 2(1). https://doi.org/10.58205/fber.v2i1.1672